Általános Szerződési Feltételek

GALIGNUM BT. – SAFEFLEET NYOMKÖVETÉSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(Verzió: 1.2/2020.01.24.)

1. Preambulum

Ez a dokumentum a SafeFleet GPS autóflotta-követő rendszer és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások megvásárlásának általános feltételeit fekteti le. Ezeket az általános szerződési feltételeket (ÁSZF) a Felhasználó a megrendelőlap aláírásával elfogadja. A megrendelőlap aláírása egyben ezen Feltételek elfogadását is jelenti. A megrendelőlap tájékoztatást ad ezen Általános Szerződési Feltételek létezéséről és alkalmazhatóságáról.

2 Defníciók

Szerződés – visszterhes szerződés, amely két fél szerződési szándékát tartalmazza, egy Felhasználóként
szerződő fél és egy Szolgáltatóként szerződő szolgáltató között.
Szolgáltató – a Galignum Bt (székhely: 6000 Kecskemét, Kadarka utca 15; adószám: 29069679-2-03; cégjegyzékszám: 03-06-108440; bankszámlaszám: OTP BANK 11732002-21133497-00000000; telefonszám: +36 30 847 08 25, e-mail: info@safefleet.hu), mint a SafeFleet rendszer magyarországi képviselete.
Felhasználó – a SafeFleet rendszer megvásárlója. A megrendelőlap tisztázza pontosan a Felhasználó személyét.
Szervizpartner – az a területileg illetékes szerviz, vagy maga az Szolgáltató, aki Felhasználó járművébe a GPS eszközt beszereli/cseréli/javítja.

Megrendelőlap – az Szolgáltató és Felhasználó között kötött kétoldalú dokumentum, amely tartalmazza a Szerződés lényeges rendelkezéseit, melyeket ez az ÁSZF egészít ki.
Árlista – az Szolgáltató által kibocsájtott lista, mely tartalmazza a szolgáltatás és a tartozékok árát, pénzügyi feltételeit. Szolgáltató évente jogosult az árlista felülbírálatára, amennyiben az árakon szükséges módosítania, akkor azt minden adott év április 1-vel hirdeti meg honlapján (www.safefleet.hu, szervizpartnerein keresztül és emailben (amennyiben ezt Felhasználó lehetővé teszi)).
SafeFleet – egy GPS-es járműkövető rendszer, amely beépített készülékeket, GPRS-szolgáltatással rendelkező SIM-et, és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmaz.

A SafeFleet kapcsolódó szolgáltatásai – hozzáférés a SafeFleet Portálhoz a GPS-es járműkövető számára, GPRS-adatport, térképszerver, jelentések, a hardver karbantartása és a szoftver karbantartása a garanciaidőszak ideje alatt, oktatás, installáció és engedélyeztetés.
Monitoring szolgáltatások – hozzáférés a SafeFleet Portál appjához, a térképszerverekhez és az online jelentésekhez, illetve GPRS adatforgalom.
Előfizetés – egyenlő a havonta kifizetett nyomkövető szolgáltatások igénybevételével.
SafeFleet Portál – web-alapú alkalmazás, amely digitális térképekhez és jelentésekhez biztosít hozzáférést
(aktuális és korábbi adatok).
Tartozékok – választható eszközök, hardver és / vagy szoftver, amelyek kiegészíthetik a SafeFleet rendszer alapfunkcióit.
Roaming – nemzetközi GPRS-adatforgalom.
GSM – Global System for Mobile Communications (globális mobilkommunikációs rendszer), mobiltelefon- hálózat.
GPRS – General Package Radio Service (általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás), adatátviteli szolgáltatás a GSM-hálózatban.
SIM – az M2M eszközök GSM-hálózaton belüli egyedi azonosításához szükséges kártya, amely lehetővé teszi az eszköz és az adatszerverek közötti kommunikációt.
Gépjármű – bármilyen önműködő (12 vagy 24 Voltos akkumulátorral működő) vagy egy másik önműködő járműhöz kapcsolt (pl. pótkocsi) közlekedési eszköz (autó, teherautó, traktor, építőipari berendezés, mobil szivattyú stb.).
OK eszköz – az aktív és számlázható eszköz státusza.
Hibás eszköz – a technikai támogatócsoport által kivizsgált és hibásnak ítélt eszköz státusza. A hibás
eszközt továbbra is számlázzuk, mivel feltételezzük, hogy a Felhasználó kérésére ki kell cserélni. Ahhoz, hogy a hibás eszköz számlázása ne folytatódjon, a Felhasználó írásos kérésére le kell tiltani.
Letiltott eszköz – olyan (hibás vagy nem hibás) eszköz státusza, amely esetében a Felhasználó írásban a szolgáltatás beszüntetését kérvényezte. Az ilyen eszköz esetében a SIM le van tiltva és az eszköz nem számlázható.
Halott eszköz – a helyrehozhatatlan károkat elszenvedő eszköz státusza, ez az eszköz nem számlázható. Nap – naptári nap; Év – 365 nap.

3. A szerződés tárgya, a nyújtott szolgáltatások leírása

Az Szolgáltató kiszállítja és telepíti a készülékeket, továbbá biztosítja azokat a kapcsolódó szolgáltatásokat, amelyek a SafeFleet GPS nyomkövető rendszer üzemeltetéséhez szükségesek. A szolgáltatás magában foglalja a készülékek konfigurációját, kiszállítását és azok beszerelését a járműbe, továbbá a szerződés hatálya alatt az engedélyezett GPRS-szolgáltatással rendelkező SIM-ek biztosítását és a Felhasználó
hozzáférését a webalapú SafeFleet Portál és a mobil alapú FliGo alkalmazáshoz.
A szolgáltatás továbbá magában foglalja a megrendelőlapon megadott további, választható készülékeket is.
A specifikus GPS-nyomkövető készülék műholdspecifikus kapcsolattal kapcsolódik a megfelelő szerverhez, és bármely számítógép vagy mobileszköz böngészőjén keresztül a Felhasználó által kért információ valós idejű vizualizációját teszi lehetővé.
Az Szolgáltató által nyújtott nyomkövető szolgáltatáshoz további, a SafeFleet opciók közül választott, specifikus funkciókat lehet hozzáadni.
Minden egyes csomaghoz a SafeFleet Portal egyedi konfigurációja szükséges, mely a teljesség igénye nélkül kiterjed a következőkre: a Felhasználó által lekérhető jelentések száma és típusa, hány Felhasználó használhatja az alkalmazást, a felszereléshez kapcsolható választható kiegészítők típusa, egységárak, technikai támogatás, stb. A választható beállításokat (tulajdonságokat) további csomagokat az Árlistában soroljuk fel.
A Felhasználónak az Szolgáltatótól kapott azonosítók (link, Felhasználónév és jelszó) használatával a SafeFleet Portál webalapú alkalmazáshoz a hét minden napján és a nap huszonnégy órájában hozzáférése van, bármilyen Internet-hozzáféréssel rendelkező asztali gépen, laptopon, vagy egyéb mobileszközön keresztül.

4. A szerződés értéke

A szerződés értéke az adott konfigurációtól függ (SafeFleet Base + választható beállítások / funkciók / csomagok) amelyet a Felhasználó választ ki és határoz meg a megrendelőlapon attól függően, hogy a
szerződés időtartamára összesen hány gépjárműre kéri az eszközök telepítését. A megrendelőlap tartalmazza a szerződés esetében érvényes valutát, továbbá az Felhasználó által kiválasztott konfiguráció teljes értékét.

5. Fizetési feltételek

5.1. SafeFleet rendszerhez csatlakozás belépési díj nélkül:
Felhasználó a rendszerhez csatlakozáskor kizárólag a beszerelési szolgáltatás munkadíját fizeti meg Szervizpartnernek, a megrendelőlap aláírásával egyidejűleg. Ezen számla esetében a fizetési mód és határidő a Szervizpartner és Felhasználó közti egyedi megállapodás függvénye. A fizetési kötelezettség azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor az összeg a Szervizpartner számláján megjelenik, vagy amikor az Felhasználó az összeget a Szervizpartner pénztárába befizeti. A csatlakozás hónapjában Felhasználónak egyéb költsége nem keletkezik.
Az Szolgáltató csak azután szállítja ki a készülékeket és nyújtja a kapcsolódó szolgáltatásokat, ha a
beszerelési munka kiszámlázott árát Szervizpartner megkapta.
Ezt követően a szolgáltatás havidíját Szolgáltató számlázza. Az Szolgáltató az adott hónap nyomkövető szolgáltatásait havi redszerességgel (ha megrendelőlap ezt nem szabályozza másképp) a hónap 1. és 10. napja között számlázza ki. A nyomkövető szolgáltatásokra vonatkozó számla fizetési határideje a számla dátumától számított 8 nap (ha megrendelőlap ezt nem szabályozza másképp).
Szolgáltató a megrendelőlapon megegyezett pénznemben és összegben számláz, a számla az ÁFA-t tartalmazza
5.2. SafeFleet rendszerhez csatlakozás belépési díjjal:
Felhasználó a rendszerhez csatlakozáskor belépési díjat és a beszerelési szolgáltatás munkadíját fizeti meg. A munkadíjat Szervizpartnernek, a megrendelőlap aláírásával egyidejűleg fizeti meg. Ezen számla esetében a fizetési mód és határidő a Szervizpartner és Felhasználó közti egyedi megállapodás függvénye. A fizetési kötelezettség azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor az összeg a Szervizpartner számláján megjelenik, vagy amikor az Felhasználó az összeget a Szervizpartner pénztárába befizeti.
A belépési díjat Szolgáltató számlázza Felhasználónak. Ezen számla esetében a fizetési mód átutalás és a fizetési határidő a kiállítástól számított 8 napon belüli. A csatlakozás hónapjában Felhasználónak egyéb költsége nem keletkezik.
Felek megállapodhatnak abban is, hogy a belépési díjat és a beszerelés munkadíját is Szolgáltató számlázza, erről a Megrendelőlapon kell nyilatkozatot tenniük.
Az Szolgáltató csak azután szállítja ki a készülékeket és nyújtja a kapcsolódó szolgáltatásokat, ha a belépési
díj és a beszerelési munkadíj kiszámlázott árát Szervizpartner és Szolgáltató megkapta.
A szolgáltatás havidíját ezt követően Szolgáltató számlázza Felhasználónak minden adott hónap 1. és 10. napja között. A nyomkövető szolgáltatásokra vonatkozó számla fizetési határideje a számla dátumától számított 8 nap (ha megrendelőlap ezt nem szabályozza másképp).
Szolgáltató a megrendelőlapon megegyezett pénznemben és összegben számláz, a számla az ÁFA-t tartalmazza.

6. A számlák kibocsátása és elküldése

Minden, Szolgáltató által kibocsátott számlát postán (nem ajánlva) küld Felhasználónak. Kérésre e-mailben, PDF-formátumban is rendelkezésre bocsájtja.
Az Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a számlát az Szolgáltató felelősségi körén kívülálló okokból kifolyólag nem kapták meg. Az a Felhasználó, aki azért nyújt be panaszt, mert nem kapta meg a számlát, nem mentesül a fizetési kötelezettsége alól, hiszen az általa kifizetendő összegekkel kapcsolatban érdeklődni
köteles.
A „letiltott“ vagy „halott“ eszközöket nem számlázzuk. A hibás, károsodott vagy be nem szerelt eszközöket számlázzuk, mivel költséget generálnak: karbantartás, GPRS-kommunikáció, stb. Ahhoz, hogy ezeket az eszközöket a számlázásból kivegyük, az Felhasználó kifejezett, írásos deaktivációs kérelme szükséges.

7. A szerződés felmondása, hűségidő megszüntetése

7.1 A szerződés felmondása
A szerződés a felek közös megegyezésével szüntethető meg.
A Szerződést az Szolgáltató előzetes írásbeli értesítéssel azonnali hatállyal is felmondhatja – az ÁSZF feltételeinek megfelelően – amennyiben a Felhasználó a készüléken eszközölt bármilyen beavatkozás útján a Szolgáltatást vagy annak minőségét bármilyen módon megváltoztatja.
A szerződés megszűnésének dátuma az illetéktelen módosítás megszüntetésének az írásbeli értesítésben megjelölt határidejét követő nap.
Amennyiben a Felhasználó fizetési kötelezettségét súlyosan megszegi, úgy az Szolgáltató a szerződést előzetes írásbeli értesítéssel, 30 napos felmondási határidővel egyoldalúan felmondhatja. Amennyiben az Szolgáltató azt gyanítja, hogy a Felhasználó a jelen ÁSZF tiltásait bármilyen módon megszegte, úgy a jelen szerződést jogában áll azonnali hatállyal felmondani.
Amennyiben a Felhasználó az Szolgáltatónak vagyoni kárt okoz vagy a szerződés lényeges rendelkezését megszegi, úgy az Szolgáltatónak jogában áll a felek közti jogi viszonyt mindennemű előzetes formalitás nélkül, azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó irányában a szolgáltatásnyújtást megtagadni. A szerződés felmondása a felek között már fennálló kötelezettségeket nem befolyásolja. A szerződés rendelkezéseinek Felhasználó általi megszegése az Szolgáltató felé fennálló összes tartozás érvényesítését vonja maga után.
7.2 A nyomkövetési szolgáltatások lemondása hűségidő alatt:

Belépési díj nélküli és belépési díjas szolgáltatás esetén is ugyanaz az eljárás érvényes, ha Felhasználó lemondja a nyomkövetési szolgáltatást a hűségidő alatt. Felhasználónak kártérítés címén az érintett járművekkel kapcsolatban ki kell fizetnie a hátralévő hűségidő egészére vonatkozó összeg 100%-át, egészen addig a hónapig, ameddig az eredeti szerződés a lemondás hiányában érvényben maradt volna. Mivel az eszköz tulajdonjoga az Szolgáltatóé, a nyomkövetési szolgáltatások visszamondása esetén a Felhasználó köteles elküldeni a gépjárműveket az Szolgáltató felhatalmazott szervizhálózatába a felmondástól számított 30 napon belül, hogy ott a készülékeket kiszereljék és visszajuttassák az Szolgáltatóhoz. A Felhasználó a
kiszerelést megelőzően a készülékek kiszereléséért 10 000 Ft + ÁFA/eszköz összeget köteles kifizetni Szervizpartnernek. Amennyiben Felhasználó nem szerelteti ki az eszközt, akkor Szolgáltató jogosulttá válik az eszköz a mindenkori Árlistában megjelölt értéken az eszköz kiszámlázására.
A szerződés felmondásáról Felhasználó köteles írásban tájékoztatni Szolgáltatót, melyet a következő címre kell küldenie: info@safefleet.hu. A felmondás hatályba lépése a tájékoztatás dátumától számított 30 naptári nap.
A nyomkövetési szolgáltatások megszüntetése csak akkor lehetséges, ha a Felhasználó az összes, Szolgáltató által kibocsátott számlát kifizette.
A Felhasználónak minden, a nyomkövetés végéig kibocsátott számlát ki kell fizetnie.

8. Késve fizetés és a szolgáltatás deaktiválása

A számla eredeti példányát postán küldjük.
A számla kifizetésére a kiállítás dátumától számított 8 napon belül kerül sor (amennyiben a megrendelőlap ezt másképp nem szabályozza).
Késedelmes fizetés esetén a nyomkövetési szolgáltatás megszüntetésének elkerülése érdekében a Felhasználó köteles küldeni egy fizetési megerősítést e-mail útján a info@safefleet.hu címre.
Ha a fizetés nem történik meg időben, úgy automatikusan küldünk egy fizetési felszólítást, e-mailben. Ha a számlát a számla fizetési határidejének lejártát követő 15 napon belül sem fizetik ki, úgy a nyomkövető
szolgáltatást automatikusan felfüggesztjük.
Ezesetben e-mail útján küldünk egy második fizetési felszólítást, melyben jelezzük, hogy a nyomkövetési szolgáltatást felfüggesztettük. A nyomkövetési szolgáltatás felfüggesztése esetén az Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy további, az előfizetés díját tartalmazó számlákat bocsásson ki; a hozzáférés felfüggesztése a Felhasználót nem mentesíti az előfizetési számlák kifizetésének kötelezettsége alól.
Ha a fizetés nem történik meg a következő hónap 1. napjáig, úgy a SIM-eket deaktiváljuk és behajtásra irányuló jogi eljárást indítunk. A SIM-ek későbbi újraaktiválása 10 000 HUF + ÁFA / SIM, továbbá az újraaktiváláshoz a gépjárműveket el kell juttatni a felhatalmazott szervizhálózatunkba.

Ha bármilyen, az Szolgáltató által kibocsátott számla nem kerül kifizetésre (vásárlás, előfizetés, szolgáltatás, stb.), úgy ennek okán az Szolgáltató elutasíthatja a Felhasználó támogatásra irányuló kérelmeit. Az Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a követeléseinek beszedése érdekében jogorvoslathoz folyamodjon.

9. A nyomkövető szolgáltatások szerződtetése

A SafeFleet rendszer komponenseinek egységárai (SafeFleet Alap Konfiguráció, Választható Beállítások / Funkciók / Csomagok) az Árlista című függelékben vannak felsorolva. Az árak HUF-ban, ÁFA nélkül vannak megadva.

10. Havi előfizetett szolgáltatás

Az egyes csomagok / opciók / funkciók díjait alapul véve az Szolgáltató havonta kiszámlázza a szolgáltatás havi előfizetési díját, a felszerelés aktiválásának dátumától.
A Felhasználó a havi előfizetési díjat minden eszközre számlázza, aminek a státusza nem halott vagy letiltott. A tiltást írásban kell kérni.
Ahhoz, hogy egy eszközt a havi előfizetésben ne számlázzunk, a következő státusszal kell rendelkeznie: halott vagy letiltott. Ha egy eszköz hibás, akkor a Felhasználó a hibát köteles bejelenteni a következő címen: info@safefleet.hu vagy a support@safefleet.eu vagy a SafeFleet Portál alkalmazás Bejelentések (Notices) modulon.
Ahhoz, hogy a hibás készüléket a továbbiakban ne számlázzuk, a Felhasználónak kérvényeznie kell a hibás készülék letiltását. A hibás vagy be nem szerelt eszközöket továbbra is számlázzuk, mivel költséget generálnak: karbantartás, GPRS-kommunikáció, stb.

11. A készülékek kiszállítása és beszerelése

A kiszállítást közvetlenül az Szolgáltató vagy harmadik felek végzik, a Megrendelőlap aláírását követő 15 napon belül (kivéve ha erről a megrendelőlap eltérően rendelkezik), ezzel az ÁSZF-fel együtt, feltéve, hogy a számlát már kifizették. A Felhasználónak az Szolgáltatót legalább 48 órával korábban értesítenie kell arról, hogy a gépjárművek elérhetők és a rendszert be lehet szerelni. Az Szolgáltató a kiszállítást saját költségén
végzi, az Felhasználó telephelyére, vagy közvetlenül a beszerelésre jogosult autószervizbe.
A Készülékek kiszállításának időpontjában az Felhasználó kérésére átvételi elismervényt és az átadásról / átvételről szóló megőrzési elismervényt lehet írni, ennek hiányában a Felhasználó elfogadja, hogy az Eszközjelentés, amely tartalmazza a SafeFleet Portál alkalmazásban történő Vásárlás Dátumát, az átvételi elismervénnyel egyenértékű dokumentumnak számít.
A készülékek beszerelése általában 30-45 percet vesz igénybe, ami függ a gépjármű típusától, az abban lévő elektromos berendezések műszaki állapotától és a választható tartozékok számától, stb.

A beszerelést követően a Szervizpont jogosult egy, a következő szöveggel ellátott matricát ragasztani a gépjárműre: “SafeFleet This vehicle is GPS monitored by: www.safefleet.eu” (SafeFleet Ez a jármű GPS nyomkövetővel van ellátva. www.safefleet.eu).
A beszerelésre az Szolgáltató általt megjelölt Szervizpartner telephelyén kerül sor, ha ez nem lehetséges, akkor a Szervizpartner munkatársai 150 HUF + ÁFA/km díjjal kiszállnak a Felhasználó telephelyére (kivéve ha a megrendelőlap ezt másképp szabályozza).
A beszerelést a Felhasználó is elvégezheti, saját költségén: ebben az esetben a beszerelési munkához kapcsolódó garanciát nem veheti igénybe. Ha az Szolgáltató a készülékeket kiszállította a Felhasználó vagy a jogosult autószerviz telephelyére, és a Felhasználó (a kiszállítást követő több mint 15 nappal) később küldi a gépjárműveket az autószervizbe beszerelés céljával, úgy az Szolgáltató a fennmaradó, még be nem szerelt készülékek havi előfizetését is számlázza (kivéve ha a megrendelőlap ezt másképp szabályozza)

12 Az EU-n kívüli roaming aktiválása

A roaming szolgáltatást minimálisan 3 hónapra lehet aktiválni, és havonta számlázzuk. A roamingot a szigorúan vezetett roaming-nyilvántartás miatt kizárólag a SafeFleet Portál alkalmazásban lehet aktiválni, az Eszközök (Devices) részben. Az árak az igényelt területek függvényében változnak, ezért Felek azt minden esetben egyedi megállapodás alapján tisztázzák.

13. Műszaki támogatás és szervizműveletek

Az Szolgáltató a műszaki támogatást közvetenül a SafeFleet Portálon keresztül a Bejelentések (Notices) résznél, e-mailben, telefonon, vagy a jogosult autószerviz-hálózaton keresztül nyújtja.
Az Szolgáltató a Felhasználók részére egy ún. „ticket-alapú“ támogatórendszert üzemeltet, amely közvetlenül illeszkedik a SafeFleet Portál nyomkövető applikációjába. Ez a rendszer lehetővé teszi a támogatási kérelmek, továbbá azok megoldási idejének és módjának nyomon követését. Műszaki támogatást munkanapokon, hétfőtől péntekig 9-17 óra között nyújtunk. A szervizműveleteket (SIM-beszerelés, kiszerelés, mozgatás, módosítás, értesítések ellenőrzése, szabotázs megtalálása, stb.) a jogosult autószerviz- hálózaton keresztül végzünk.
Szervizműveleteket az adott jármű és a kért beavatkozás megadásával, előzetes időpontegyeztetéssel végzünk. A garanciális szervizműveletek kivételével minden szervizműveletet a Felhasználónak számítunk fel.
Ezen műveletek díjszabása a jelen szerződés Árlista című függelékében olvasható. Ha az adott időpontban a Felhasználónak az Szolgáltató felé kifizetetlen számlái vannak, úgy az Szolgáltató a támogatási kérelmeket elutasíthatja.

14. A szerződés időtartama

A szerződés minimális időtartama 36 hónap, kivéve, ha erről a megrendelőlap másképp rendelkezik, és a szerződés a megrendelőlap aláírásának és az előleg beszedésének napján lép hatályba. A szerződés minimális időtartamának lejártát követően, ha a szerződés lejárata előtt legalább 30 nappal egyik fél sem jelzi a másik fél felé, hogy a szerződést fel kívánja mondani, akkor a szerződés a felek hallgatólagos
beleegyezésével meghosszabbodik, az eredeti szerződés időtartamával megegyező hosszúságú időtartammal.

15. Az Szolgáltató köteles:

• biztosítani, hogy a hibás készülékeket legfeljebb öt napon belül ismét üzembe helyezze. Kivételes esetekben, ha a hibás alkatrészt külföldről kell beszerezni (különleges rendelés formájában), akkor a határidő 10 nappal meghosszabbítható.
• garanciát vállalni az elvégzett munkákkal kapcsolatban, kivéve, ha a hiba az Szolgáltató hatáskörén kívül eső okból következik be (helytelen kezelés, üzemeltetési hibák vagy egyéb hasonló helyzetek).
• a megrendelőlap tárgyát képező készülékeket kiszállítani, a jelen szerződés szerinti feltételekkel. Amennyiben valamilyen oknál fogva ez nem lehetséges haladéktalanul értesíteni köteles Felhasználót.

16. A Felhasználó kötelességei

• engedni, hogy az Szolgáltató vagy felhatalmazott Szervizpartnere a gépjárműveibe a készülékeket beszerelje,
• köteles követni az Szolgáltató ajánlásait a beszerelt készülékek hardverüzemeltetési rendjét illetően,
• a jelen szerződés feltételeinek megfelelően kifizetni a készülékek / szolgáltatások értékét az Szolgáltatónak,
• székhelyének megváltozásáról írásban értesíteni az Szolgáltatót, legfeljebb 10 napon belül azt követően, hogy a változásokat a cégjegyzékbe bejegyezték,
• időben kifizetni az előfizetési szolgáltatás és egyéb, a jelen szerződéssel kapcsolatos szolgáltatások Szolgáltató által kibocsátott számláit,
• írásban értesíteni az Szolgáltatót minden SafeFleet üzemeltetési problémáról a info@safefleet.hu címen, vagy közvetlenül a SafeFleet Portál alkalmazáson keresztül,
• a szerződés megszűnésekor visszaküldeni a készülékeket az Szolgáltatónak, ami azt jelenti, hogy a gépjárműveket elküldi az Szolgáltató jogosult autószervizébe, hogy ott a készülékeket kiszereljék,
• továbbá harmadik felek számára nem engedhet hozzáférést a SafeFleet Portál alkalmazáshoz, illetve
harmadik feleknek nem adhat szerződéskötést megelőző tájékoztatást sem (ajánlatok, specifikációk,
akciók),
• a készülékek beszereléséhez köteles továbbá a tulajdonos beleegyezését kérni,
• A Felhasználó a jelen ÁSZF-ből eredő jogait és kötelezettségeit az Szolgáltató előzetes írásos beleegyezése nélkül sem részben, sem pedig egészben átruházni nem jogosult.

17. A tulajdonjog átruházása

A belépési díjas és a belépési díj nélküli mód esetén is Szolgáltató megtartja az összes kiszállított és beszerelt eszköz tulajdonjogát, és a kiszállított és beszerelt eszközök állapotáért a Felhasználó viseli a felelősséget. Felhasználó továbbá köteles azokat az eredeti állapotukban visszaadni, ez alól kivétel a szokásos mértékű kopás és elhasználódás.
A választható hardver tartozékok tulajdonjoga azok kifizetésekor átszáll Felhasználóra.

18. Kötbér Adók, kártalanítás

A számla kifizetésének bármilyen késése esetén a Felhasználó a késve fizetésért a fizetendő összeg teljes kifizetéséig a késés első 15 napjában a késés minden egyes napja után kintlévő összeg 0,01%-át, az ezt követő 45 napban pedig naponta a kintlévő összeg 0,05%-át köteles megfizetni, amennyiben Szolgáltató erre igényt tart.
Ha a Felhasználó a lejárat után több mint 60 napig nem fizet, ezzel az Szolgáltatót feljogosítja arra, hogy a jelen ÁSZF 31. bekezdésének megfelelően a szerződést felmondottnak tekintse.
Ha a Felhasználó a Szerződéses Időszak alatt a Szolgáltatás csökkentését kéri (vagyis gépjárművet távolít el a flottából, amelybe olyan Készülék van beszerelve, amelyen keresztül a Szolgáltatást nyújtjuk), úgy Felhasználó köteles megfizetni az érintett járművek összes, a szerződés lejárati idejéig felmerülő havi előfizetési díjak 100 %-át.
A Felhasználó a Szolgáltatás kibővítését bármikor igényelheti (gépjármű hozzáadása a flottához).
Ha a Szerződés a Szerződéses Időszak lejárata előtt a Felhasználó hibájából vagy kezdeményezésére megszűnik, vagy a Felhasználó előfizetői státuszát elveszíti, akkor az Szolgáltató kötelezheti arra, hogy kártalanítási összeget fizessen neki, mely kártalanítás összege a még kifizetetlen havi előfizetések összegének 100%-a, melyet a Felhasználó az Szolgáltatónak a szerződéses időszak lejárati idejéig köteles megfizetni. A felek semmilyen közvetett kárért egymás felé felelősséggel nem tartoznak (pl. nyereségkiesés, ügyfelek elvesztése, üzletvesztés, stb.).

19. Az Szolgáltató felelősségének korlátozása, az integrált technológiák korlátai

Mivel a SafeFleet nyomkövető rendszer üzemeltetése harmadik felek által nyújtott szolgáltatásoktól függ (GSM-üzemeltetők, GPS-szatelithálózat, onlinetérkép-szolgáltatók), amely szolgáltatások nyújtása „adott állapotban“, illetve a „minden tőlünk telhetőt megteszünk“ rendszer szerint érvényesül, így a szerződéses viszony keretein belül az Szolgáltató a Felhasználó ill. harmadik felek felé nem felelős semmilyen
veszteség, nyereségkiesés vagy bármilyen egyéb természetű veszteségért, haszonkiesésért vagy elszalasztott lehetőségekért, melyek a Felhasználót a SafeFleet rendszer használata közben érték.
Mindemellett az Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott rendszerek elérhetőségi aránya normál üzemeltetési körülmények között megközelítőleg 99%-os. Ez az elérhetőségi arány csökkenhet, ha a Felhasználó a szolgáltatást nem rendeltetés szerűen használja (hosszú üzemeltetési idő GSM- vagy GPS-jel nélküli területeken, a jármű áramellátásának gyakori megszakadása a fő áramellátás megszakítása, a jármű rossz elektromos állapota, az alkalmazottak szabotázsa, vagy olyan elektromos eszközök használata miatt, melyek zavarják a GPS-jelet, stb.).
A GPS-jel minőségét befolyásolja a jármű/felszerelés helye, illetve az, hogy bel- vagy kültéren van-e. Lopás vagy egyéb körülmények bekövetkezése esetén a Felhasználó sérülése és vesztesége miatt az Szolgáltató nem vonható felelősségre, mivel a GPS-jel a járművek/gépek épületekben vagy azok közelében való üzemeltetése esetén romlik.
A SafeFleet rendszer úgy is beállítható, hogy egyéb hardver-tartozékokat is be lehessen építeni az eszközökbe (hőmérséklet-szenzorok, szintszondák, stb., a teljesség igénye nélkül), amelyek különféle paraméterek értékeit mérik, meghatározott mértékű pontossággal.
Ha egy adott paramétert két különféle eszközzel mérünk (pl. az üzemanyag térfogata mérhető az üzemanyagszivattyúval és a szintszondával), a két mérés soha nem fog azonos eredményt adni, mivel minden mérőeszköznek van egy saját hibaszázaléka. A GPS által mért távolság hibaszázaléka 0,12%, amely
a járművek fedélzeti számítógépéhez képest eltér, mivel a számítógép mérési hibája 5-10%.
A Felhasználó vállalja, hogy a készülékeket a hozzájuk adott dokumentációnak megfelelően és rendeltetés szerűen használja. Ezen kötelezettség megszegése esetén a Felhasználó teljes mértékben kártalanítja az Szolgáltatót minden lépés, követelés, kérelem, közvetlen költség, adó, eljárás és kiadás alól.
Amennyiben a szerződéses időszak alatt egyéb, nem az Szolgáltató hibájából eredő okból a Készülékek károsodnak vagy meghibásodnak, úgy a garanciális időszak alatt az Szolgáltató nem tehető felelőssé a Szolgáltatás a Szerződés paramétereinek megfelelő nyújtásáért.

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a készülékeket csak Magyarország területén lehet beszerelni, az erre a célra kialakított helyszíneken. A nyomkövető szolgáltatás nem-EU-s országokban is elérhető, feltéve, ha az IPVPN-adatszolgáltatáshoz aktiváljuk a Roamingot.
A Készülékek és/vagy Szolgáltatás használatának céljáról egyedül a Felhasználó dönt. A Felhasználó ezzel a Készülékek és/vagy Szolgáltatás használatának céljáért teljes felelősséget vállal, és a Készülékek és/vagy
Szolgáltatás illegális és/vagy erkölcstelen céllal történő használatáért teljes felelősséget vállal.
A Felhasználó a flotta járműveinek nyomkövetéséhez használt platform eléréséhez konfigurált jelszó védelméért és használatáért teljes felelősséget vállal, ideértve annak a Felhasználó által felhatalmazott illetve fel nem hatalmazott harmadik felekhez történő eljuttatását is.
A Felhasználó a készülékek helytelen használatáért (a használati utasítással össze nem egyeztethető módon történő használatért) és a készülékek működésének módosításáért kártérítési felelősséggel tartozik, még akkor is, ha ez véletlenül vagy nem szándékosan történt, ha ezen eljárás vagy el nem járás miatt az eszköz valótlan információt / adatot közvetít, vagy az adatátvitel nem valósul meg. Ilyen és ehhez hasonló esetekben az Szolgáltató mindenfajta felelősség alól mentesül. A megadott elvárásoknak és feltételeknek meg nem felelő eszköz regisztrációját az Szolgáltató felfüggesztheti.

20. Garanciák

20.1. Az Szolgáltató által vállalt garanciák
Az Szolgáltató garantálja, hogy a szerződés keretein belül szolgáltatott termékei megfelelnek a megadott műszaki specifikációknak. A GPS eszközre garancia időtartama megegyezik a szerződés időtartamával. Az eszköz meghibásodása esetén Szolgáltató azt saját költségén kicseréli. A munkadíj nem vonatkozik ebbe a garanciába, annak költsége Felhasználót illeti.
Szolgáltató a választható hardver tartozékokra 24 hónap garanciát vállal.
A garancia csak azokra a hibákra terjed ki, amelyek a termék normál működése során lépnek fel, és nem vonatkozik a következőkre:
a) manipuláció, kizsákmányolás, nem megfelelő beszerelés (ha a beszerelést a Felhasználó végzi), elektromos, mechanikai és hősokk, túlzott szennyeződés és / vagy túl magas páratartalom, idegen tárgyak az eszközben, folyadékok, stb.);
b) az eszköz jogosulatlan manipulálása;

c) az eszköz műszaki adatlapján megadott feszültségtől illetve frekvenciáktól eltérő feszültség vagy frekvenciák használata;
d) az eszköz működésén kívülálló okok: balesetek, veszteségek vagy károk, folyadékok bejutása, a feszültség hirtelen leesése vagy a feszültség ingadozásai, az interfész túl magas feszültsége, amely alkatrészek bekötéséből vagy kikötéséből ered, stb.
20.2. A Felhasználó által vállalt garanciák
Az Szolgáltató a teljesség igénye nélkül a következő esetekben kérheti a Felhasználótól, hogy az Eszköz kiszállítása előtt vállaljon garanciát:
a) a Felhasználó nyilvános adóslistán szerepel;
b) a Szerződés megkötésének napján a Felhasználónak az Szolgáltató felé fennálló adóssága van.
A Galignum Bt. jogosult arra, hogy a Felhasználó fennálló adósságait a garanciából levonja. Az igényelt garancia a szerződött előfizetési időszak utolsó hónapjaira vonatkozik.
Ha a Felhasználó nem fizeti ki a garanciát az Szolgáltató által megadott határidőn belül a fenti rendelkezéseknek megfelelően, akkor ez feljogosítja az Szolgáltatót arra, hogy a Szerződést bírósági eljárás és minden egyéb formalitás nélkül felmondottnak tekintse, és erről a Felhasználót azonnali hatállyal írásban értesítse, és ebben az esetben az Szolgáltató már nem köteles az Eszközt kiszállítani. Ezen körülmények fennállása mellett az Szolgáltató a Felhasználónak a Szerződés megszűnése okán semmilyen kártérítési kötelezettséggel nem tartozik.

21. Szellemi tulajdonjogok

A SafeFleet Román Szerzői Jogi Hivatalban bejegyzett, az Szolgáltató tulajdonában lévő védjegy. A
SafeFleet szellemi tulajdonjogok birtokosa az Szolgáltató.
A Felhasználó csak a SafeFleet Portál alkalmazás használatára kap jogot, amely kizárólag szerződéses szolgáltatásként elérhető. A havi előfizetés megfizetése nem jogosítja fel a Felhasználót arra, hogy az Szolgáltató által kifejlesztett szoftver tulajdonosa legyen. A Készülékkel kapcsolatban az Szolgáltató a Felhasználó felé nem kizárólagos, jogdíjmentes, szabadon átruházható licenszet nyújt a Készülékre telepített Szoftver használatához (Nyomkövető Szoftver).
A Felhasználó a Szoftverrel kapcsolatban semmilyen tulajdonjogot nem kap meg, kivéve ha a Megrendelőlap azt másképpen nem szabályozza.
A Felhasználó a Nyomkövető Szoftvert sem részben, sem egészben más személy rendelkezésére nem bocsáthatja (ideértve a szoftveren belüli minden módszert és koncepciót is), kivéve az alkalmazottait, és az ő esetükben is ezt csak a jelen ÁSZF-nek megfelelő módon teheti.
A Felhasználó a Nyomkövető Szoftvert nem másolhatja le, sem részben, sem egészben, ez alól kivételt képeznek a biztonsági archiváláshoz szükséges másolatok.
A Felhasználó a Nyomkövető Szoftverrel kapcsolatban semmilyen szerzői jogot illetve védjegyet nem érvényesít vagy másol le, kivéve a fent említett archiválási célú másolást;
A Felhasználó a Nyomkövető Szoftvert a jelen ÁSZF-ben megengedett célokon kívül egyéb célra nem használja fel, továbbá az Szolgáltató engedélye és az illetékes hatóságok szükséges engedélyei nélkül a Nyomkövető Szoftvert Magyarországon kívül nem fogja használni, illetve Magyarországon kívülre nem ruházza át.
A Felhasználó az Szolgáltató előzetes engedélye nélkül a Készülékre további szoftvereket nem telepít, illetve ezek telepítését nem engedi. Az Szolgáltató a Felhasználó ilyen pluszban feltelepített programjai, adatai által okozott hatásokért, károkért semmilyen felelősséget nem vállal.
Továbbá ilyen plusz programok feltelepítéséből, használatából eredő károkért egyedül a Felhasználó vállalja a felelősséget.
A Felhasználó elfogadja, hogy az Szolgáltatónak a Felhasználó készülékén tárolt Adataihoz hozzáférése nincsen; ugyanakkor a Felhasználó vállalja, hogy a Készüléket a Szolgáltatás használatán kívül semmilyen más célra használni nem fogja, egyéb esetben ezen használat következményeiért egyedül a Felhasználó vállalja a felelősséget.
A Felhasználó az Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül annak védjegyeit, kereskedelmi neveit és semmilyen egyéb szellemi tulajdonjogát nem használhatja, és a jelen együttműködés tekintetében nem bocsáthat ki semmilyen nyilvános kommunikációt (annak természetétől függetlenül).
A jelen pontban részletezett kötelezettségek a jelen Szerződés felmondása illetve lejárta után is érvényben maradnak, a Szerződés megszűnésének okától függetlenül.

22. A szolgáltatási szerződés átruházása

A Felhasználó alapos indokkal (pl. a járművek eladása esetén), igényelheti az előfizetési szolgáltatás átruházását egy másik Felhasználóra, aki ezesetben a készülékeket is átveszi a Felhasználótól. Minden Felhasználói kérelmet egyedileg kezelünk, így az Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználói kérelmet elfogadja vagy elutasítsa.
Amennyiben az Szolgáltató az átruházási kérelmet elfogadja, úgy ez azt jelenti, hogy az Szolgáltatónak az új
Felhasználóval szerződést kell kötnie.

23. A kommunikáció módja

A felek közötti hivatalos kommunikáció kizárólagosan írásban történik, a következő e-mail címeken keresztül:
Szolgáltató:
értékesítés (sales), szerződéskötés: info@safefleet.hu műszaki támogatás: support@safefleet.eu
számlák kiegyenlítése, kifizetések: info@safefleet.hu
Felhasználó:
A Felhasználó e-mail címe a Megrendelőlapon szerepel.

24. Alkalmazandó jog

A felek között létrejövő szerződésre a magyar PTK vonatkozik.

25. Titoktartás

Az egyik Szerződő Fél a másik Szerződő Fél hozzájárulása nélkül nem jogosult:
a) a szerződést vagy annak bármely rendelkezését a szerződés teljesítésében részt nem vevő, harmadik féllel megismertetni;
b) ajelenszerződésidőtartamaalattmegismertinformációkatésdokumentumokatajelenszerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésén túli egyéb célra használni.

Bármilyen információ a szerződés teljesítésében rész nem vevő személyek részére történő ismertté tétele csak bizalmas módon történhet, kizárólag olyan mértékig, amennyire ez a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges.
A Szerződő Fél a szerződéssel kapcsolatos titoktartási felelőssége alól a következő esetekben mentesül:
a) az adott információ már azelőtt ismert volt a szerződő fél számára, hogy azt a másik szerződő féltől megkapta volna, vagy
b) az információ közlésére a másik Szerződő Fél, az adott információ közlésére vonatkozó írásos jóváhagyása után került sor, vagy
c) a Szerződő Félt törvény kötelezte arra, hogy az információt közölje.
Mindegyik fél titokban tartja az összes számára ismert, a jelen szerződéssel közvetlenül kapcsolatban állókkal kapcsolatos információt illetve adatot, továbbá egyéb, a másik féllel és ügyfeleivel kapcsolatos adatokat, a jelen szerződés teljesítése során és a szerződés megszűnését követően is; függetlenül attól, hogy az adott információ/adat milyen formában létezik, továbbá függetlenül attól, hogy az információhoz / adathoz hogyan jutott hozzá. A jelen rendelkezés be nem tartása a jelen szerződés felmondását és / vagy a másik félnek való károkozást eredményezheti.

26. Személyes adatok kezelése

Az Szolgáltató garantálja a Felhasználó gépjárművével kapcsolatos információk sérthetetlenségét és azok bizalmas kezelését. Ezeket az információkat a Felhasználó jogi képviselőjének írásos engedélye nélkül harmadik feleknek nem adjuk ki kivéve, ha az információkat állami hatósági szervek kérik, és az információk folyamatban lévő hivatalos vizsgálattal kapcsolatosak.

27. Vis major

Vis major a felek hatáskörén kívüli esemény, amely nem a felek hibájából következik be, és amelyet a felek a szerződés megkötésekor előre nem láthattak, és amely a szerződés teljesítését ellehetetleníti; ilyen eseménynek számítanak a teljesség igénye nélkül a következők: háborúk, forradalmak, tűzesetek, árvizek vagy egyéb természeti csapások, egy karantén bevezetését követő megkötések vagy embargók, stb.
A fentiek közé tartozó olyan esemény, amely a szerződés végrehajtását nem lehetetleníti el, de bármelyik fél számára a szerződés teljesítését szélsőségesen költségessé teszi, nem számít vis majornak.
A vis major fennállását az illetékes hatóság állapítja meg. A vis major esemény annak fennállása alatt a szerződő feleket a jelen szerződés szerinti kötelezettségeik alól mentesíti.
A szerződés teljesítését a vis major fennállása alatt fel kell függeszteni, de a felek a vis major bekövetkezése előtt fennálló jogainak sérelme nélkül. Az a Szerződő Fél, akinél a vis major esemény bekövetkezik, köteles a másik felet azonnal és teljes körűen tájékoztatni a vis major bekövetkezéséről, és minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a vis major esemény következményit korlátozza. Amennyiben a vis major
esemény 2 hónapnál tovább áll fenn, vagy várhatóan 2 hónapnál tovább fog fennállni, úgy mindkét félnek jogában áll a másik felet a jelen szerződés felmondásáról értesíteni, anélkül, hogy bármelyik félnek joga lenne a másik féltől kártérítést követelni.

28. Vitarendezés

A jelen szerződéssel kapcsolatos viták rendezése békés úton történik; amennyiben ez nem jár sikerrel, úgy a vita jogi útra terelődik. A Felek közvetlen tárgyalás útján minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a jelen szerződés teljesítése során vagy azzal kapcsolatban fellépő nézeteltérésüket békés úton rendezzék. Amennyiben a Felhasználó és az Szolgáltató a fent megjelölt tárgyalások megkezdésétől számított 30 nap elteltével sem tudja békés úton rendezni a szerződéssel kapcsolatos nézeteltérést, úgy az Szolgáltató kérheti, hogy a vitát az Szolgáltató székhelye szerinti bíróságon rendezzék.

29. Záró rendelkezések

A szerződés módosítása kiegészítés útján történik, a felek közötti megállapodással. Mielőtt az egyik fél kijelenti, hogy a másik fél nem teljesítette szerződéses kötelezettségeit, erre vonatkozóan a másik fél irányában elfogadható bizonyosságot kell, hogy felmutasson. A Felhasználó elfogadja, hogy amíg az Szolgáltató a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tesz, addig a termékek használatából származó eredményekért a Felhasználó vállalja a felelősséget. A jelen szerződés képezi a felek közötti megállapodást, és a felek közötti minden, ezen tárggyal kapcsolatos korábbi kommunikáció helyébe lép.
Ez az ÁSZF a Megrendelőlap rendelkezéseivel együtt válik teljessé, és a felek mindkét, általuk aláírt, és elektronikus, fax vagy e-mail útján küldött dokumentumot érvényesnek fogadják el.
A Megrendelőlap és a Díjakat és az Árlistát tartalmazó függelék is a jelen dokumentum szerves részét képezik.
Kelt, Kecskemét, 2020. 01. 24.

Ofertă 35% Tacho Download